ד"ר אריאל זינדר| Dr. Ariel Zinder

הקולך זה הקול? – היבטים רטוריים ודיאלוגיים בפיוטי הגאולה של שלמה אבן גבירול, ירושלים, הוצאת המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל והוצאת מאגנס, תשע"ב.

'עניים בפתח – זמן ומרחב בבקשות הסליחה פייטניות', בקורת ופרשנות, 45 (תשע"ז), עמ' 39‑70.

'סליחות חדשות ליוסף אבן אביתור וליצחק בן לוי אבן מר שאול', קבץ על יד, סדרה חדשה, כה (תשע"ז), עמ' 157‑208.

'פתאום שמואל הנגיד צועק', העברית, סד, א-ב (תשע"ז), עמ' 36‑42.

'בגלוי אל החשיכה: פצעי הזמן של שמואל הנגיד', אות, 7 (2017), עמ' 155‑191

  

'His Highness – God's Voice and the Mountain King', in: Psalms in/on Jerusalem: Aesthetics, Ethics, Hermeneutics, Perspectives on Jewish Texts and Contexts, De Gruyter 2019

 


אתר זה נבנה באמצעות